DIGITAL NARRATIVES  
  
 
 
 
 

 
 
DF03 Det sorte båndet - i tre ulike lengder

Hva er en strekktekst - og hvordan fungerer den i en videofortelling? Det er dette Tor Brekke Skjøtskift tester ut ved hjelp av en videobasert digital fortelling. I denne versjonen av krimklassikeren "Det sorte båndet" kan du selv bestemme tempoet etterforskningen skal foregå i.

Lansert 2. november 2005
En strekkvideo av Tor Brekke Skjøtskift
I rollene:
Sherlock Holmes - Martin Berge Jr.
Dr. Watson - Magnar Kvalvik
Eldre Dr. Watson - Gunnar Stenbråten
Helen og Julia Stoner - Solveig Florell
Dr. Grimsby-Royalott- Kristian Grønseth
Kusk - Morten Antonsen
Hosted by: Bergen Senter for Elektronisk Kunst BEK
Kurator: Per Platou
© Tor B. Skjøtskift / PNEK / NRK Ulyd 2005

 

Intervju med Tor Brekke Skjøtskif
- Publisert 02.11.2005, NRK Ulyd

portrait

Ulyd: Du kaller denne digitale fortellingen for “strekktekst”. Hva mener du med det?

Tor Brekke Skjøtskift: “Stretchtext” er et begrep oppfunnet av Ted Nelson på midten av 1960-tallet, altså av samme mannen som ga oss hypertekstbegrepet. Han så systemet som en maskin med to spaker, hvor den ene styrte teksten frem og tilbake, og den andre var til å legge til og trekke fra ord.

Ulyd: Var strekktekst bare en idé eller ble dette noen gang virkelighet?

TBS: Hypertekstsystemet GUIDE på slutten av 80-tallet brukte såkalte stretchlinks som sitt lenkesystem, men med WWW forsvant nesten strekktekst som lenkemetode. Poenget med strekktekst var at det ikke sendte leseren til utfyllende informasjon på eksterne sider, men hvor den utfyllendeinformasjonen befant seg på samme side, tilgjengelig for den som måtte ønske den.

Ulyd: Hvordan har du overført dette til ditt verk?

TBS: Mitt prosjekt har vært å lage strekktekst ut av en fiksjonsfortelling. Problemet med dette er naturligvis at informasjonen som legges til og trekkes fra ikke må ødelegge fortellingen. Fortellingen må gjenkjennes som den samme. Spørsmålet som da reiser seg er: hvorfor skal en ønske å utvide teksten da det ligger i sterkktekstens natur at det ikke vil være viktig informasjon for fortellingen som ligger i de mer komplekse nivåene.

Svaret på dette ligger for meg i det faktum at folk leser både Readers Digest/Det Beste's forkortede utgaver og full-lengde romaner, til og med annoterte utgaver. Noen har glede av forenklede barnebøker, andre ikke. Noen ser Directors cut-versjonen av Ringenes Herre, med kommentatorspor, andre spoler.

Ulyd: Så her er det snakk om hvor mye tid man vil bruke på denne klassiske Sherlock-Holmes-historien?

TBS: Jo, det interessante med strekktekst er at tilskueren kan bestemme sitt eget tempo. Nytelsen i en historie ligger ikke bare i spørsmålet "hva skjer nå?”, men også i spørsmålet "hvordan/hvorfor skjedde dette?". I tillegg er det en glede i de rene beskrivelser - ... for enkelte.

Den fortellermessige utfordringen ligger i å sette sammen de forskjellige lengdene slik at alle forteller samme historie, og at det ikke blir "feil", når tilskueren bestemmer seg for å skifte nivå midt inne i historien.

location

Ulyd: Hvorfor Sherlock Holmes?

TBS: Jeg valgte historien “The Speckled Band" fordi den er en klassisk fortalt historie, og fordi det er en god historie. Den er kåret til den beste Sherlock-Holmes-historien både av fansen og forfatteren selv.

I tillegg vil en klassisk fortalt historie gi mindre problemer enn for eksempel en mer tvetydig moderne historie i forhold til det å forkorte og legge til. Det vil være liten uenighet om hva som er essensielt informasjon for å fortelle Sherlock Holmes mysterier, enn f.eks. hva som er viktig for å fortelle "Also sprach Zarathustra". Som jeg for øvrig ikke har lest!

Ulyd: Hvordan har dere arbeidet med selve videoen? Dette må jo ha vært en ganske omfattende produksjon?

camera

TBS: Det har absoultt vært en omfattende produksjon. Storyboard må tegnes slik at alle versjonene klipper fint mot hverandre og kontinuiteten opprettholdes. Noe som forøvrig ikke alltid har lyktes like bra. Jeg hadde tre forskjellige manuskripter på 11, 25 og 45 sider, og det er en veldig stor utfordring for skuespillerne å forholde seg til tre forskjellige manuskripter som er forholdsvis like.

Det var vanskelig å forsøke å gjenskape viktoriatidens England, og en person med kjennskap til epoken vil helt sikkert si at jeg har mislyktes helt. Men alle klærne som brukes er fra kostymelageret til NRK og de er fra epoken, og deler av interiørscenene ble tatt opp på Riddergården museum. Noe som viste seg problematisk var det å finne et murbygg i Osloområdet med lemmer foran vinduet.

Jeg sjekket med både by og riksatntikvar, men det viste seg at det var umulig å finne et bygg som tilsvarte det bygget jeg trengte for eksteriørscenene ved Stoke Moran-godset. Disse scenene ble derfor tatt opp foran en bluescreen, som ble bygget og revet i løpet av noen hektiske timer en søndags formiddag. Kamerautstyr og redigeringsrom ble gjort tilgjengelig av Institutt for Medier og Kommunikasjon.

Ulyd: Men å gjøre “strekktekst” med video byr vel på mer enn fortellertekniske utfordringer?

TBS: Det at jeg gjorde dette i video har gjort at jeg måtte finne opp både hjul og krutt en gang til. SMIL som er et XML-språk for media inneholder ikke muligheten for å gjøre utvelgelser basert på variabler, kun manuelt på språk, hastighet osv.

Jeg valgte å lage systemet med JavaScript og quicktime plugins, noe som in etterkant viste seg å være veldig problematisk. For det første er situasjonen den at plattformuavhengighet er en utopi. Den grad av plattformuavhengighet som finnes i dag, med spesielt JavaScript, eksisterer kun fordi utviklerne gjør et formidabelt arbeid med å legge inn ekstra kode for støtte av spesielle nettlesere. Explorer er naturligvis verst i klassen - men også den som fungerer best til mitt prosjekt! Det er et problem med innebygde spillere i websider på nettlesere som bruker plugins, ettersom slike plugins alltid legger seg på toppen av websiden, uansett hvilke "z-index" en måtte gi den. Her var det bare Explorer som ga et tilfredstillende resultat.

location

Ulyd: Hva bør brukere av nettlesere f.eks. på Macintosh være obs på?

TBS: Videoen jeg har laget består egentlig av 91 klipp, med tre forskjellige versjoner av alle klippene. Disse settes sammen mens videoen spilles. For å få dette til benytter jeg meg av to spillere som jeg bytter om på for å unngå et opprom mellom klippene. Det betyr at mens den ene spiller, lastes neste klipp i den andre spilleren og når klippet er ferdig bytter spillerne plass. På mac viste det seg å være problematisk, da quicktime ikke tålte at spilleren ble flyttet etter at den var startet. Den "mistet" da første keyframe og viste bare forandringer.

Ulyd: Hva betyr det for Mac-brukere helt konkret?

TBS: Det betyr at jeg er nødt til å flytte spilleren først og så stoppe og starte den igjen, noe som kan føre til at den "henger" litt.

Ulyd: Hvorfor satte du i gang prosjektet?

TBS: Det er en del av en masteroppgave som skal se på problemer og løsninger ved bruk av strekktekst i fiksjonsfortellinger. De som vil vite litt mer om det kan jo sende meg en e-post på torbs@student.hf.uio.no.

 

 
     PROSJEKT LENKER