DIGITAL NARRATIVES  
  
 
 
 
 

 
 
Om Digitale Fortellinger

DIGITALE FORTELLINGER er et samarbeidsprosjekt mellom Produksjonsnettverket for Elektronisk Kunst (PNEK) og NRK Ulyd. Kurator er Per Platou.

DIGITALE FORTELLINGER var lansert for å øke bevisstheten omkring ulike fortellerteknikker i nettbasert kunst. Målsettingen var å motivere norske kunstnere fra ulike kunstretninger til å lage digitale fortellinger for publikasjon på internett. I løpet av høsten 2005 og fram til sommeren 2006 var 14 enkeltstående kortere verk som bruker nettet som viktigste formidlingskanal produsert. Prosjektet var støttet av Norsk Kulturråd.

[DIGITAL NARRATIVES is a cooperation between PNEK and NRK Ulyd. The curator is Per Platou.

DIGITAL NARRATIVES was launched to increase awareness about different narrative techniques in net based art. The aim was to motivate Norwegian artists from diverse disciplines to create digital stories for publication on the internet. During a period stretching from autumn 2005 to summer 2006, 15 inidividual works were created. The project was supported by Arts Council Norway.]

 

Glimt fra lanseringen på Spasibar i Oslo, 13. september 2005

janne per tilman
L. Janne Stang Dahl (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst PNEK)
M. Per Platou (kurator og prosjektleder for Digitalte Fortellinger)
R. Tilman Hartenstein (produsent for NRK Ulyd)

myggbasen
Nicholas Møllerhaug og Espen S. Eide demonstrerer nettprosjektet MYGGBASEN

 

 

 
     PROSJEKT LENKER