Det nye året er godt igang, og vi planlegger flere reiser de kommende månedene:

Rotterdam International Film Festival (Jan 26 – Feb 1)
Transmediale/Club Transmediale, Berlin (Feb 1-6)
Create/Share/Listen, Conference on Digital Storytelling, Lillehammer (Feb 5-7)
* Sao Paulo: Meetings with institutions/artists/festivals/organizers (Feb 11-25)

I tillegg skriver vi søknad til Norsk Kulturråd om å drive et treårig pilotprosjekt om arkiv for videokunst (frist 1.mars)

I løpet av våren planlegger vi å arrangere et dagsseminar om medielabbens framtid ut fra en norsk kontekst. Utgangspunktet er noen refleksjoner gjort i tekstsamlingen The Future of the Lab, utgitt av Baltan Laboratories, Eindhoven.

Vi fortsetter arbeidet med Oslo Kommune med å etablere en residency/gjestebolig på Olaf Ryes Plass 2, der kommunen snart fullfører ferdiggjøringen av nye kunstneratelierer. Gjesteboligen vil være et tilbud for gjestende kunstnere og kuratorer fra utlandet og utenbys, og vil gjennomføres i samarbeid med UKS.