Rapport Joakim Blattmann: Utstilling ved Østre – Hus for Lydkunst og Elektronisk Musikk

Rapport Joakim Blattmann:
Utstilling ved Østre – Hus for Lydkunst og Elektronisk Musikk

8 – 12 april 2016 viste jeg lydinstallasjonen Treverk (4) ved Østre – Hus for Lydkunst og Elektronisk Musikk i Bergen, etter invitasjon fra Admir Korenjik (Østre/Maksimal). Treverk er en pågående serie installasjons-arbeider med utgangspunkt i lydopptak av små bevegelser i trær. Opptakene er gjort med kontaktmikrofoner, og forsterkes og bearbeides i ulik grad. Trærne som det har blitt gjort opptak fra inngår i installasjonen, og ved bruk av transducere festet til disse formes lydmaterialet av trestokkene før det når ut i rommet. Utstillingen var del av Maksimal sitt april-program for 2016.

For mer informasjon om arbeidet og dokumentasjon av utstillingen: https://jblattmann.com/works-2/ treverk-4/

Prosjektet ble gjennomført med reisestøtte fra PNEK

https://jblattmann.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *