i/o/lab

i/o/labSenter for Framtidskunst – er en kunstnerdrevet organisasjon grunnlagt i begynnelsen av 2001 og som siden 2005 har hatt tilholdssted ved Tou Scene. i/o/lab Senter for Framtidskunst er en aktiv pådriver for kunst og ny teknologi i regionen. i/o/lab leverer profesjonelle kunst prosjekter som har styrket senterets institusjonelle status både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er tilknyttet det nasjonale nettverket – Produksjonsnettverket for Elektronisk Kunst (PNEK) og tilbyr et stort internasjonalt nettverk innen feltet.

Kjerneaktiviteten til i/o/lab består i å formidle kunst som berører ny teknologi og vitenskap til det brede publikum i regionen med kunstprosjekter i form av utstillinger produsert for Article biennalen og Public Art Screens.

Article Biennalen – representerer regionens mest nyskapende kunstfestival med fokus på mediakunst som utrykker samtidens teknologi og strømninger. Article biennalen er et av hovedprosjektene til i/o/lab. Article biennalen har vært arrangert i Stavanger regionen årene 2006/2008/2010/2012/2015 og 2016. Formålet med Article biennalen er å fremme kunstformer som kommenterer vår teknologiske hverdag og som berører etiske og politiske tema som angår vår samtid. Article biennalen er en dynamisk festival som arrangeres ulike steder og med nytt tema til hver produksjon.

KONTAKT
i/o/lab – Senter for Framtidskunst
Postboks 308, Sentrum, 4004 Stavanger, Norway
Direktør/kurator: Hege Tapio
Tlf: (+47) 976 01 087
Epost: hege@iolab.no

Social media
www.facebook.com/iolabART/
www.instagram.com/iolab/

www.iolab.no