Pnek Seminaret 2017

PNEK seminaret 2017

– veivisere inn i den digitale kulturalder –

PNEK -Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst- har gleden av å invitere deg til en åpen presentasjon av nettverket den 18. mai 2017.

TID: 18. mai kl. 12 – 15
STED: Kristian Augusts gate 23, Oslo, 8. etasje (Nasjonalmuseet)

Det første oppstartsmøtet til den nye Kulturmeldingen (3. Mai) viet stor oppmerksomhet mot de voldsomme kulturelle endringer som oppstår i kjølvannet av de digitale teknologier. PNEK har på mange nivå og i snart 20 år vært en seismograf for kunst i den digitale endringstid. PNEKs mange eksperiment med digital kunst og teknologier gjør nettverket til en unik veiviser inn i den digitale kulturalder. Seminaret gir et åpent innblikk i digitale kunst og de forestående muligheter.

PROGRAM
12:00 Velkomst med lett lunsj
12:30 Innledning: elektronisk og eksperimentell kunst anno 2017
12:45 Presentasjon av PNEK nettverket
13:00 Utvalgte PNEK nodene presenterer seg selv, sine prosjekt og formål
13:45 Kaffepause
14:00 Nye nodesøkere presenterer seg
15:00 Slutt
18:00 Mottakelse på ANX, Olaf Ryes Plass 2
Lanseringsfest for 2. Utgave av EE – Experimental and Emerging Art Norway

Velkommen!