GYRID KALDESTAD NY DAGLIG LEDER AV PNEK | 2017

PRESSEMELDING

GYRID KALDESTAD NY DAGLIG LEDER AV PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst

Fra 7. august 2017 begynner Gyrid Nordal Kaldestad som ny daglig leder ved PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst. Kaldestad overtar etter Ståle Stenslie, som går over i ny jobb som leder for avdelingen Forskning og Utvikling i Kulturtanken.

Gyrid Nordal Kaldestad har en mastergrad i musikkteknologi fra NTNU og har god erfaring med elektronisk kunst gjennom sitt virke som utøvende kunstner i en lang rekke flerdisiplinære prosjekter innen musikk, dans og teater.

Det var mange sterke søkere til jobben, noe som gir tydelige signaler om interessen rundt PNEKs arbeid. Styret ser Kaldestad som rett person for oppgaven, og avgjørelsen er også blitt svært godt mottatt av PNEKs medlemsorganisasjoner. Med henne får PNEK en leder med allsidig kunstnerisk bakgrunn, solid kompetanse på det sammensatte feltet som organisasjonen representerer, fokus på rekruttering og ettervekst, og et engasjement for kulturpolitisk arbeid.

– Jeg ser fram til å sette i gang med denne jobben og å være med på å løfte fram de som arbeider med elektronisk kunst, både nasjonalt og internasjonalt. Nodene sitter på en enorm kompetanse som både kunstnere, utdanningsinstitusjoner og kulturlivet bør dra nytte av i vår digitale hverdag, sier Kaldestad.

PNEK er i dag et godt etablert nettverk for 14 organisasjoner (noder), som på ulikt vis arbeider med produksjon og visning av elektronisk kunst og tverrestetiske kunstformer. Aktiviteten innen nodene er høy, og PNEK er en viktig partner på den internasjonale samtidskunstscenen.

Kaldestad kommer fremover til å jobbe med å:

  1. Styrke nodenes posisjon i det kulturpolitiske landskapet.
  2. Rekruttering til feltet.
  3. Nasjonal og internasjonal synlighet for nodenes arbeid.

PNEK vil fortsette å bygge og drive frem aktive, skapende og kunstneriske fagmiljø gjennom forskning, videreutdanning og eksperimentering, i samarbeid med akademiske institusjoner og allerede etablerte forskningsmiljøer.

Styret i PNEK ser frem til å samarbeide med Gyrid Nordal Kaldestad i det viktige arbeidet i årene som kommer 

Foto:  Jørn Olav Myhre