Category Archives: PNEK newa

Per Platou at Obrestad Lighthouse

jonny_og_herbert2

Per Platou exhibits Jonny Winklers Cannon, May 30 – September 30. Platou’s sound art installation in the old light house tells a story from WW2, when up to 120 German soldiers were stationed at this deserted place along the south-west coast of Norway. No real war action took place here, and the soldiers did their best to make a normal daily life together. Platou creates a possible narrative by using cinematic sound, to emphasize and contrast the scarcely furnished room in the

Roundtable discussion in Paris

It is now confirmed that Per Platou will participate in one or more roundtable discussions at Les Rencontres Internationales in Paris, taking place at the Centre Pompidou, the musée national du Jeu de Paume, the Palais de Tokyo contemporary art centre and other locations at the end of November. The debates in this years edition will focus on issues in art programming between new cinema and contemporary art – film, video, installation and net art. Participants will be curators, artistic

Another Happy Day – fest i Kanonhallen på Løren!

Fredag 28. oktober inviterer Ny Musikk , Unge Kunstneres Samfund , PNEK og Black Box Teater med venner til stor fest i Kanonhallen på Løren i Oslo! Fredag 28. oktober kl. 20.00-03.00 Kanonhallen, Peter Møllers vei 6, Løren (mellom Sinsen og Økern). BUSS fra Oslo S (Hotell Opera) kl 20.00 og 20.30 og Schous plass kl. 20.10 og 20.40. Billetter kr. 20,- kjøpes i døren. Gå ikke glipp festen, som inkluderer kunstneriske innslag, band, dj og egen BLÅ-bar. PNEK har

Tilleggsproposisjon Statsbudsjett 2006

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som ble lagt frem 10. november, er TEKS og PNEK foreslått inn med 1 million kroner, fordelt med 0, 5 millioner til Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) og 0, 5 millioner til Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS). PNEK og TEKS deltok på åpen høring i Stortingets Kulturkomite, som nå skal nå behandle innstillingen. Innen 15. desember fattes endelig budsjettvedtak. Hele nettverket gleder seg enormt! Tusen hjertlig takk til alle som har vært med å støtte TEKS

Forslag til statsbudsjett 2006

Forslag til statsbudsjett 2006 ble lagt frem fredag 14. oktober. TEKS og PNEK har søkt om driftstilskudd over statsbudsjettet kap. 320 post 74, men er ikke foreslått inn som nye tiltak. Dersom TEKS og PNEK ikke skrives inn i endelig budsjettvedtak, risikerer vi at det nasjonale nettverket for elektronisk kunst rakner. I løpet av de fire årene nettverket har eksistert, har vi med energi vist at høyt kvalifisert samarbeid i område kunst og teknologi har latt seg operasjonalisere på beste

« Older Entries