Monthly Archives: januar 2011

Planer for 2011

Det nye året er godt igang, og vi planlegger flere reiser de kommende månedene: * Rotterdam International Film Festival (Jan 26 – Feb 1) * Transmediale/Club Transmediale, Berlin (Feb 1-6) * Create/Share/Listen, Conference on Digital Storytelling, Lillehammer (Feb 5-7) * Sao Paulo: Meetings with institutions/artists/festivals/organizers (Feb 11-25) I tillegg skriver vi søknad til Norsk Kulturråd om å drive et treårig pilotprosjekt om arkiv for videokunst (frist 1.mars) I løpet av våren planlegger vi å arrangere et dagsseminar om medielabbens framtid ut fra en norsk kontekst.