I “Skjønnheten og utstyret” (Arbeidsnotat nr 31, Norsk Kulturråd-utredning 1999) beskrives en samarbeidsmodell for PNEK og de fordeler som kan komme ut denne.

Hovedtrekkene i dette er:

  • Å legge forholdene til rette for økt samarbeid mellom produksjonsstedene
  • Å bidra til økt informasjonsflyt og arkivering
  • Å støtte og co-produsere større prosjekter
  • Å finne og støtte nye initiativer i hele Norge
  • Å øke norske kunstneres kompetanse gjennom kurs og annen utdanning
  • Å fronte norsk elektronisk kunst internasjonalt og bidra til økt internasjonalt samarbeid
  • Å finne nye modeller for ressursforvaltning og økte rammevilkår for elektronisk kunst

Her finner du PNEKs vedtekter (sist revidert i 2016)

PNEK består av de enkelte produksjonsstedene, og fungerer som et nasjonalt nettverk for elektronisk kunst. Gjennom tett koordinering bidrar nettverket til samarbeidsformer på tvers av geografi og fagfelt. PNEK startet som et uformelt samarbeid i februar 2000 og ble formalisert høsten 2001 med eget styre og en fast ansatt koordinator. Fra 2001 – 2005 mottok PNEK støtte til oppbygging og drift av nettverket fra Norsk kulturråd. Fra og med 2006 ble PNEK inkludert som fast tiltak i statsbudsjettet kap. 320 post 74. (fra 2011: Post 56)