News

PNEK søker ny daglig leder

PNEK, produksjonsnettverk for elektronisk kunst, søker ny daglig leder i 50% stilling. Nåværende leder går over i en ny stilling i kulturfeltet. Stillingen er et 4-årig åremål, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist 22. april, med ansettelse senest fra høsten 2017, eller før hvis mulig. Lønn etter avtale.

Stiftelsen PNEK er en nettverksorganisasjon bestående av noder (selvstendige produksjonsmiljø, galleri og festivaler) spredt rundt i Norge som alle på ulike måter arbeider med elektronisk kunst og tverrestetiske kunstformer. Formålet er å være en samlende og koordinerende ressurs for disse, og en pådriver for produksjonen av elektronisk kunst i Norge. PNEK drives med tilskudd fra Norsk kulturfond. (For mer informasjon, se www.pnek.org)

Vi søker ny daglig leder som skal lede nettverksarbeidet i Norge innen det elektroniske kunstfeltet. Vi ønsker oss en uredd pådriver, som vil være med å videreutvikle PNEK i samarbeid med styret og nodene, og arbeide for fremming av kunstproduksjon og kompetanse i nettverket. Daglig leder skal fungere som en kulturpolitisk drivkraft, og bidra til økt synliggjøring og profilering av nettverket nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet vil fordre en god del reisevirksomhet. Utover dette har man stor påvirkning på egen arbeidstid og -sted. Daglig leder er en av to deltidsansatte i stiftelsen og har ansvaret for både administrative og faglige oppgaver. Som øverste leder vil man få videre personalansvar ved utvidelse av stab eller ved prosjektansettelser.

Vi ser etter følgende egenskaper:

° faglig forankring i norsk kunst- og kulturliv

° god kunnskap om og kjennskap til kunstfeltet man skal jobbe i

° evne til å motivere, inspirere og iverksette mål og visjoner

° erfaring med offentlige tilskuddspartnere

° prosjekt og utviklingserfaring

° erfaring med å arbeide selvstendig

° gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter

° god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Faste arbeidsoppgaver:

° økonomistyring av stiftelsen

° kontakt med tilskuddspartnere og bevilgende myndigheter

° representere PNEK i inn- og utland

° ha løpende kontakt med nodene

° utforme strategier og tiltak i samarbeid med styret

° organisere styremøter i samråd med styreleder

° avvikle rådsmøtet for alle nodene en gang hvert år

° vurdere søknader om tilskudd fra PNEK

° gjennomføre faglige sammenkomster i PNEKs regi

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt styreleder Notto J W Thelle, tlf. 988 82 613 eller daglig leder Ståle Stenslie, tlf. 905 62 963.

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til pnek@pnek.org

Søknadsfrist 22.04.2017

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=92977565&fks=92977565