Atelier Nord

Atelier Nord er en plattform for samtidskunst med fokus på mediekunst. Vi viser et skiftende program av utstillinger, videovisninger, performancer og workshops i visningsstedet vårt på Olaf Ryes plass i Oslo. Vi ønsker å legge til rette for et godt produksjonsmiljø og tilbyr et studio for lyd- og billedredigering. I tillegg til visningsrommet vårt benyttes kontoret vårt i 3. etasje på Olaf Ryes plass 2 til kunstnersamtaler, videovisninger og mindre utstillingsprosjekter. Atelier Nord mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd og støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune i form av subsidisert leie. Vi er medlem av PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst).

Atelier Nord ble opprettet av Anne Breivik og Reidar Rudjord i 1965 som et verksted for grafikk. Verkstedet ble en viktig base for kunstproduksjon i Oslo og spilte en avgjørende rolle for flere av grafikkens nestorer. I 1993 fikk verkstedet investeringsmidler fra Norsk Kulturråd for å opprette en data- og videoavdeling. Grafikkavdelingen ble nedlagt i 1998 og elektronisk kunst satt i fokus. Atelier Nord spilte en sentral rolle i etableringen av norsk videokunstproduksjon og var den første organisasjonen som arbeidet målrettet med nettkunst.

Fra 2003 startet en omlegging av Atelier Nord fra fokus på elektronisk kunst til å bli en base for såkalte ustabile kunstformer. Å vise og formidle mediekunst er hovedformålet til Atelier Nord i dag. Fra høsten 2011 ble virksomheten utvidet med et visningsrom på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo. I 2017 flyttet også administrasjonen til samme adresse etter tilhold på Sagene og på Kunstnernes Hus. Dermed befinner både kontor, visningsrom og redigeringsrom seg i samme bygg. ORP 2 (Olaf Ryes plass 2) er en del av Oslo kommunes kulturbygg og rommer 18 kunstneratelier i tillegg til gjesteleilighet og kontorlokaler.

www.ateliernord.no

Kontakt
Atelier Nord, Olaf Ryes Plass 2, Oslo
Direktør: Ida Lykken Ghosh
Epost: office@ateliernord.no

Social media
www.facebook.com/ateliernordoslo/
www.instagram.com/ateliernord_oslo/