Notam

Notam er Norsk senter for teknologi i musikk og kunst.
Vi er et senter for profesjonelle kunstnere i det frie feltet som jobber med kunst, musikk og teknologi. Vi jobber langs hele verdikjeden fra idéutvikling til formidling av ferdige verk som tøyer grenser. Våre aktiviteter deles inn i kjerneområdene:

• Hjelp til skapende arbeid
• Forskning og utvikling
• Utdanning
• Formidling

Hjelp til skapende arbeid er Notams hovedområde. Vi har kompetanse innen programmering, fysikk, forskning, lydteknikk og kunst. Denne kompetansen bruker vi til å utvikle løsninger og prosjekter i samarbeid med kunstnere. Alle kunstnere som ønsker det får eget nøkkelkort. Med dette kan de jobbe ved Notam 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Gjennom året bruker flere hundre kunstnere Notams ressurser. På årsbasis er det vanlig at kunstnere fra mer enn 20 land har prosjekter på Notam.

Forskning og utvikling er viktig for å bidra til feltet og for å utvikle egen kompetanse. Vår virksomhet er kunnskapsbasert og vi har et ansvar for å utvikle og dele kunnskap. Notam publiserer artikler, veileder stipendiater og deltar i forskningsprosjekter i universitets- og høyskolesektoren.

Utdanning er viktig for å styrke den enkelte kunstner og feltet som sådan. Notam kurser kunstnere og studenter i programmering, lydteknikk og andre relevante temaer. Vårt ønske er å styrke kunstneres skaperkompetanse slik at de kan jobbe undersøkende og skapende med nye teknologier. I vår tid er kjennskap til informasjonsflyt og de digitale medienes innside avgjørende for at kunstnere skal kunne utøve sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

Formidling av kunstneriske ytringer i offentligheten er siste og avgjørende ledd i Notams virksomhet. Gjennom konserter og utstillinger søker vi å styrke bredden i norsk og internasjonal kultur.

I Sandakerveien 24 er vi ikke alene. Notam leier ut kontorer til kunstnere og nystartede bedrifter, og sammen utgjør vi om lag 20 personer som har Notam som sin daglige arbeidsplass. I kollektivet vårt møter for eksempel videokunstneren en av våre internasjonale gjestekunstnere og i samtale med fysikeren får vi ett av Notams sterke trekk: å være en tverrfaglig møteplass for ideer.

Notam er primært finansiert av Norsk Kulturråd og Komponistenes Vederlagsfond.

KONTAKT
Epost: admin@notam02.no
Adresse: Sandakerveien 24D, building F3, 0473 Oslo, Norge

Direktør
Christian Blom

www.notam.no