BEK

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst er et tverrfaglig ressurssenter for utvikling av kunst og ny teknologi. Vi arbeider for å utvide bruken av og forståelsen for elektronisk kunst gjennom samarbeid, kritisk refleksjon og kunnskapsutveksling.

BEK utvikler eksperimentelle og kreative initiativ innen kunst og teknologi. Vi tilbyr vår ekspertise gjennom rådgivning, prosjektledelse og opplæring. Våre studioer og prosjektrom benyttes til lyd- og videoopptak samt redigering, integrering av teknologi i kunst, og utvikling av romlige kunstpraksiser. Vi støtter aktivt kunstnere ved å initiere, produsere og presentere kunstprosjekter, og hjelper med å finne samarbeidspartnere for utstillinger, konserter og kunstarrangementer.

På BEK finner du et støttende og oppmuntrende fagmiljø av kunstnere som er med på å utvikle arbeidet ditt. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt med samarbeid og utveksling. Organisasjonene og visningsstedene i vårt nettverk er dedikert til å dele eksperimentell kunst og musikk til et bredt publikum.

KONTAKT
Epost: bek@bek.no
Tlf: (+47) 55 23 30 80

Daglig leder
Lars Ove Toft

www.bek.no