Hilde Tørdal – ny daglig leder for PNEK

2. desember 2019 Pressemelding

 

Styret i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) har ansatt Hilde Tørdal som sin nye daglige leder i femti prosent stilling, i ett og et halvt års engasjement. Hun tiltrer 1. desember, 2019.

Tørdal er billedkunstner og har de siste seks årene vært styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK) i tre perioder. Siden 2013 har hun arbeidet med fagpolitikk, lobbyering, ledelse og utviklingsprosesser, med vekt på organisasjonsutvikling, strategi og intern- og ekstern relasjonsbygging. Som leder av Kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket og medlem i AU har hun samarbeidet med lederne av 19 kunstnerorganisasjoner i Norge og arbeidet med felles politikk på tvers av kunstfeltene.

Tørdal er godt kjent i kunstnermiljøene, har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og siden bodd og virket i Berlin, Oslo og de siste ti årene i bygda Tørdal i Telemark. Som kunstner samarbeider hun med Bård Tørdal, innenfor det elektroniske kunstfeltet.

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst har som oppgave er å være en samlende og koordinerende ressurs for kunstnere og for produksjonen av elektronisk kunst i Norge. PNEK skal være en kulturpolitisk pådriver for elektronisk kunst, arbeide for økt offentlighet om den elektroniske kunstens innhold og utvikling, samt koordinere og utveksle tekniske ressurser og faglig kompetanse på tvers av fagfelt og geografi.

Nettverket er under utfasing fra driftsmidler fra Kulturrådet og sammen med styret og rådet vil PNEK tenke nytt om hvordan vi skal bli mer relevant for feltet og i samfunnet. Tørdal gleder seg til å ta fatt på oppgaven:

— Jeg er stolt og glad for å få sjansen til å være med å redefinere en organisasjon som i to tiår har vært førende i utviklingen av nyskapende kunst i skjæringspunktet mellom kunst og teknologi i Norge. Mye bra er gjort før meg i et felt i hurtig utvikling og nå er PNEK igjen i en omstillingsfase. Min oppgave blir å kartlegge og samle feltet på nytt og gjøre oss relevant for flere. Særlig mangler vi de eksisterende profesjonelle aktørene i miljøene i Nord-Norge, av både norske og samiske kunstnere, produksjonsmiljøer, fremførings- og visningssteder.

— Jeg ser også store muligheter i en tettere kontakt maker-bevegelsen, som appellerer til unge mennesker med skapertrang og som kan være interessert i den teknologitunge og tverrfaglige kunsten nettverket representerer. Her har vi grobunn for et nytt ungt publikum.

— Norge satser stort på PhD program ved kunsthøyskolene og ved universitetene innen kunstfagene som ofte er av tverrfaglig karakter, i møte med ny teknologi. PNEK skal spille en rolle som nasjonal koordinator, formidler og nettverk for feltet, fra underskogen og hele veien opp til den mest avanserte kunstneriske forskningen innen kunst og teknologi. Her kan vi spille en viktig rolle fremover.

— Kulturmeldingen har gitt oss et godt grunnlag for videre drift og sammen med styret vil vi tenke nytt rundt hvordan vi løser mandatet for å legge til rette for dagens kunstnerne og dermed samfunnet. Den elektroniske kunsten speiler vår hverdag og vårt samfunn i økende grad og vi må bare få flere til å kjenne til alt hva feltet har å by på og kunstnere mer allment kjent og deres verk brukt både innen- og utenfor den tradisjonelle kunstscenen. God formidling, kritikk og omtale av kunsten vil være nøkkelen til å lykkes, i tillegg til å aktivt oppsøke nye miljøer og potensielle oppdragsgivere for kunstnere. Jeg gleder meg til å ta stafettpinnen videre og samarbeide med alle.

Styreleder i PNEK, Eirik Blekesaune har dette å si om nyansettelsen:

—Styret i PNEK er veldig glade med at vi har fått med Hilde Tørdal til å drive organisasjonen videre. Vi ser på finansieringssituasjonen per i dag som et nyttig problem som gjør at vi tenker nytt om hva PNEK skal bli. Særlig er Tørdals brede erfaring med fagpolitisk og organisatorisk arbeid en viktig ressurs for samarbeidet om å skape en organisasjon som taler feltets sak og kan representere produksjonstedene, og ikke minst kunstnerne. Vi i styret vil også rette en stor takk til Gyrid Kaldestad som siden 2017 har gjort en fantastisk jobb som daglig leder. Kaldestads arbeid har hatt en tydelig virkning på hvordan nodene samarbeider i dag, og hun har vært avgjørende for å aktualisere det elektroniske kunstfeltet i Kulturmeldinga.

PNEK er et nettverk av noder som på forskjellige steder i Norge arbeider innenfor feltet elektronisk kunst. Formålet er å være en samlende og koordinerende ressurs for disse, og for produksjonen av elektronisk kunst i Norge. Virksomheten består i å være en kulturpolitisk pådriver for elektronisk kunst, arbeide for økt offentlighet om den elektroniske kunstens innhold og utvikling, samt å koordinere og utveksle tekniske ressurser og faglig kompetanse på tvers av fagfelt og geografi. 

PNEK er stiftet av Atelier Nord, BEK, io/Lab, NOTAM og TEKS, og skal styrke og utvikle informasjon, kontakt og samarbeide mellom nodene, samt bidra til organisering og finansiering av fellesprosjekter. 

For mer informasjon kontakt:

Styreleder PNEK: Eirik Blekesaune • 415 00 966 • eirik.blekesaune@gmail.com Daglig leder PNEK: Hilde Tørdal • 906 61 074 • hilde.tordal@pnek.org

www.pnek.org