PNEK
Postboks 2181 Grünerløkka
0505 Oslo

Daglig leder: Gyrid Nordal Kaldestad 
epost:  gyrid@pnek.org
Tlf: +47 91148586

Kommunikasjonsansvarlig: Zane Cerpina
epost: cerpina.zane@gmail.com

epost: pnek@pnek.org