PNEK
Postboks 2181 Grünerløkka
0505 Oslo

Daglig leder: Hilde Tørdal
TLf: 906 61 074
Epost: hilde.tordal@pnek.org