Styresammensetning:

Notto J.W. Thelle (Styreleder)

Anne Marthe Dyvi 

Eirik Blekesaune

Hege Tapio

Thorbjørn Tønder Hansen 

Hanan Benammar 

Valgkomite:  Lars Ove Toft, Julie Lillelien Porter og Ida Lykken Gosh.