Styresammensetning:

Notto J.W. Thelle (Styreleder 2017 – 19)

Hege Tapio (2016 – 18)

Espen Gangvik (2016 – 18)

Eirik Blekesaune (2017 – 18)

Hjørdis Kurås (2016 – 18)

Anne Marthe Dyvi (2017- 2019)

Valgkomite:  Lars Ove Toft, Julie Lillelien Porter og Ida Lykken Gosh.