Styresammensetning:

Eirik Blekesaune (leder/head of board)
Hege Tapio (nestleder)
Thorbjørn Tønder Hansen
Hanan Benammar
Gunhild Mathea Olaussen
Valgkomite: Julie Lillelien Porter og Lars Ove Toft