News

Cecilia Jonsson vant residency

hypothesis

PNEK fikk inn tre gode søknader til residency-programmet Summer Sessions innen søknadsfristen 28.april. Prosjektet som ble valgt har arbeidstittelen A hypothesis of a geo-magnetic pull.

Kuratering av Nordic Outbreak

Erkki Huhtamo

Streaming Museum (NYC) presenterte prosjektet Nordic Outbreak, en utstilling bestående av 30 videoverk av samtidskunstnere fra Nordiske land – kuratert til det offentlige rom.

Summer sessions 2013

summersessions2013

Unik mulighet for unge kunstnere i Norge: Gjennom Summer Sessions Talent Development Network kan du nå søke om 6 ukers residency sommeren 2013 for å gjennomføre ditt et prototyp/prosjekt hos en av PNEKs søsterorganisasjoner i Canada, Kina, Belgia, Nederland eller Spania. Deadline 28 April

Speculative Archiving

Upgrade

Nina Wenhart: Speculative Archiving Dagsseminar torsdag 14.februar 2013 på ANXTid: kl 13-16 (inkl lunsj). Gratis adgang!NB: Pga. mat/plasshensyn er det obligatorisk påmelding til pnek@pnek.org  Stadig oftere kommer arkivbegrepet opp som en del av samtidsdiskursen, både i Norge og internasjonalt. Hvilke ontologier og hva slags metoder bruker vi for å forvalte historien om kulturarven, og hvordan skjer dette rent praktisk? Torsdag 14.februar inviterer PNEK og Videokunstarkivet til et lunsjseminar. Vi har invitert den østerrikske mediakunsthistorikeren Nina Wenhart som foreskriver en radikal

Visuelle inntrykk fra Punkt 2012

Ebe Oke

The Punkt Festival in Kristiansand has been organized since 2005, and is well-known for its unique approach to the live remix concept. We asked visual designer Tone Emblemsvåg to give some feedback on the visual side of things.

Videorapport fra San Francisco

Sudden Infant performance

A video report by Greg Pope to PNEK after a short trip to San Francisco where he went to perform with John Hegre at the Crossroads Film Festival in May 2012. Greg’s 15 min video report at Vimeo includes: * Small excerpts of performances by Gerritt Wittmer, Michael Gendreau, Sudden Infant and Kerry Laitala – these from The Lab event (May 17th) and Crossroads Festival (May 19th). * Two interviews with 16mm film archivists Steve Parr (Oddball Film) and Craig Baldwin (Other Cinema). Enjoy!

Raflost festival, Island

Steina

Raflost festival 2012 report by Haraldur Karlsson. With travel support from PNEK, Atelier Nord collaborated with the electronic art festival RAFLOST in Reykjavik 19. – 27. May 2012. The RAFLOST electronic art festival is dedicated to global professional artists and students of all art forms, music, visual art, dance etc., that are using electricity or electronic equipment at any stage in their artistic creation. The main aim of RAFLOST is to introduce the past, present and future of electronic arts